Thông báo: Nhận hồ sơ thi THPT quốc gia 2019 (dành cho thí sinh tự do).

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT Cư M’gar, nhận hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh tự do từ ngày 01/4/2019 đến 17 giờ 00 ngày 20/4/2019 tại phòng văn thư ( liện hệ: 0947.401.156, 0948.823.355)