HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TN THPT NĂM 2020

Lượt xem:

quy định phát bằng TN THPT

Lượt xem:

phân công coi kiểm tra HK2 tập trung (2019-2020)

Lượt xem:

TKB tổ CM. Áp dụng từ ngày 25/5/2020

Lượt xem:

TKB GV-HS. Áp dụng từ ngày 25/5/2020

Lượt xem:

LỊCH DẠY TUẦN 2 (BS MÔN HÓA, VĂN)

Lượt xem:

TKB trả bài HKI. Áp dụng 02 ngày 27-28/12/2019

Lượt xem:

Lịch kiểm tra HKI, 2019-2020

Lượt xem:

DSGV coi kiểm tra HKI, 2019-2020

Lượt xem:

Trang 1 / 212 »